امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

کارگاه آموزشی روش نگارش مستندات علمی

  • مقطع تحصیلی :همه مقاطع
  • رشته تحصیلی : همه رشته ها
  • درس : همه دروس
  • نوع جستجو : پاورپوینت
  • نام استاد : دکتر امیر غلام پور
  • عنوان جستجو : کارگاه آموزشی روش نگارش مستندات علمی
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
  • تعداد دانلود : ۱۹
پاورپوینت های کارگاه آموزشی روش نگارش مستندات علمی

 ۰