امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

تجزیه و تحلیل منسوجات

  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی : طراحی پارچه و لباس
  • درس : تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان
  • نوع جستجو : پاورپوینت
  • نام استاد : راضیه اردکانی
  • عنوان جستجو : تجزیه و تحلیل منسوجات
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
  • تعداد دانلود : ۷

 ۰