امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

علوم الیاف

  • مقطع تحصیلی :کاردانی پیوسته
  • رشته تحصیلی : طراحی دوخت - طراحی دوخت
  • درس : علوم الیاف
  • نوع جستجو : پاورپوینت
  • نام استاد : راضیه اردکانی
  • عنوان جستجو : علوم الیاف
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
  • تعداد دانلود : ۶

 ۰