امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

مدلسازی تفسیری-ساختاری چابکی سازمانی

  • عنوان جستجو : مدلسازی تفسیری-ساختاری چابکی سازمانی
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰