امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

بررسی کیفیت مدیریت آموزشی بانوان در مدارس

  • مقطع تحصیلی :همه مقاطع
  • رشته تحصیلی : مدیریت
  • درس : همه دروس
  • نوع جستجو : مقاله
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • عنوان جستجو : بررسی کیفیت مدیریت آموزشی بانوان در مدارس
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰