امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

تاثیر سرمایه انسانی، جهتگیری بازار و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان

  • عنوان جستجو : تاثیر سرمایه انسانی، جهتگیری بازار و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰