امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای تعمیرات و نگهداری با رویکرد ترکیبی DANP (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت شیراز)

  • عنوان جستجو : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای تعمیرات و نگهداری با رویکرد ترکیبی DANP (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت شیراز)
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰