امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

بررسی ابعاد رفتاری و ساختاری سلامت اداری و ارایه راهکارهایی برای ارتقاء ارزشهای اخلاقی و سلامت اداری در سازمان (با تأکید بر نظام ارزشی)

  • عنوان جستجو : بررسی ابعاد رفتاری و ساختاری سلامت اداری و ارایه راهکارهایی برای ارتقاء ارزشهای اخلاقی و سلامت اداری در سازمان (با تأکید بر نظام ارزشی)
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰