امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

فرایند تصمیم گیری در سازمان های آموزشی

  • عنوان جستجو : فرایند تصمیم گیری در سازمان های آموزشی
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰