امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

برنامه ریزی جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت گاز استان فارس

  • عنوان جستجو : برنامه ریزی جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت گاز استان فارس
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰