امروز: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس)

  • مقطع تحصیلی :همه مقاطع
  • رشته تحصیلی : مدیریت
  • درس : همه دروس
  • نوع جستجو : مقاله
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • عنوان جستجو : تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس)
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  • تعداد دانلود : ۰

 ۰