امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

نمونه سؤال جامع اصول حسابداری 1

  • مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته
  • رشته تحصیلی : حسابداری
  • درس : اصول حسابداری 1
  • نوع جستجو : سوال امتحان
  • نام استاد : فرزاد گرامی شیرازی
  • عنوان جستجو : نمونه سؤال جامع اصول حسابداری 1
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
  • تعداد دانلود : ۳۶

 ۰