امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

تاریخ شهرسازی جهان - شهرسازی در دوره انقلاب صنعتی

  • مقطع تحصیلی :همه مقاطع
  • رشته تحصیلی : مهندسی شهرسازی
  • درس : همه دروس
  • نوع جستجو : پاورپوینت
  • نام استاد : علیرضا ایزدی
  • عنوان جستجو : تاریخ شهرسازی جهان - شهرسازی در دوره انقلاب صنعتی
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
  • تعداد دانلود : ۳۹

 ۰