امروز: سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

پایگـاه اشتـراک دانـش

برنامه نویسی کامپیوتر (جلسه اول-بخش اول)

  • عنوان جستجو : برنامه نویسی کامپیوتر (جلسه اول-بخش اول)
  • نام استاد : نوید محمودآبادی
  • نوع جستجو : فیلم آموزشی
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
  • تعداد دانلود : ۳۷۷
این جلسه شامل 2 فیلم آموزشی است که در قالب بخش اول و دوم ارائه میشود.

 ۳