امروز: سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

پایگـاه اشتـراک دانـش

آموزش مجازی استاتیک و مقاومت مصالح جلسه اول

  • عنوان جستجو : آموزش مجازی استاتیک و مقاومت مصالح جلسه اول
  • نام استاد : محمد جعفر رحیمی
  • نوع جستجو : فیلم آموزشی
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • تعداد دانلود : ۷۱۹

 ۹