امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

administrators’ empowerment and financial management effectiveness

  • عنوان جستجو : administrators’ empowerment and financial management effectiveness
  • نام استاد : کبری منصوری زاده
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
  • تعداد دانلود : ۴

 ۰