امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

Knowledge Management in Financial Industry

  • عنوان جستجو : Knowledge Management in Financial Industry
  • نام استاد : کبری منصوری زاده
  • نوع جستجو : مقاله
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
  • تعداد دانلود : ۳

 ۰