امروز: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

جستجو هامقطعرشتهدرسنوع جستجواستادعنوانتاریختعداد دانلوددانلود
همه مقاطعهمه رشته هامهارت های زندگیطرح درساردلان فیلیجزوه مهارت های زندگی جدید سال 98۱۳۹۸/۱۰/۱۲۲۸۶دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمهندسی پزشکیمدیریت و کارآفرینیطرح درساردلان فیلیکاربرگ۱۳۹۸/۱۰/۰۷۳۲دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمهندسی پزشکیمدیریت و کارآفرینیطرح درساردلان فیلیجزوه AHP۱۳۹۸/۱۰/۰۵۲۵دانلود فایل
کارشناسی ارشدمعماری _ معماریپایان نامهپروژه پایانیاردلان فیلیسهیلا برومند۱۳۹۸/۰۹/۱۶۶دانلود فایل
همه مقاطعمدیریتهمه دروسمقالهکبری منصوری زادهadministrators’ empowerment and financial management effectiveness۱۳۹۸/۰۹/۰۶۴دانلود فایل
همه مقاطعمدیریتهمه دروسمقالهکبری منصوری زادهKnowledge Management in Financial Industry۱۳۹۸/۰۹/۰۶۳دانلود فایل
همه مقاطعمدیریتهمه دروسمقالهکبری منصوری زادهfinancial management of large projects۱۳۹۸/۰۹/۰۶۲دانلود فایل
همه مقاطعمدیریتهمه دروسمقالهکبری منصوری زادهimproving financial management systems۱۳۹۸/۰۹/۰۶۵دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمدیریت (تمام گرایش ها)مدیریت رفتار سازمانیطرح درساردلان فیلیخلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز۱۳۹۸/۰۹/۰۵۱۲۸دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارپایان نامهپاورپوینتاردلان فیلیبررسی ارتباط بین گزارش دهی پایداری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۹۸/۰۸/۲۰۱دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارپایان نامهپروژه پایانیاردلان فیلیبررسی ارتباط بین گزارش دهی پایداری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۹۸/۰۸/۲۰۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارتصمیم گیری برای مدیرانپاورپوینتاردلان فیلیپویایی شناسی سیستم ها۱۳۹۸/۰۸/۱۵۱۱دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمهندسی عمراناصول مدیریت ساختطرح درساردلان فیلیمبانی مدیریت۱۳۹۸/۰۸/۱۵۲۷دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمهندسی عمرانمکانیک خاکپاورپوینتدکتر امیر غلام پورمکانیک خاک۱۳۹۸/۰۷/۲۸۹دانلود فایل
کارشناسی پیوستهمهندسی عمرانمکانیک خاکپاورپوینتدکتر امیر غلام پورمکانیک خاک۱۳۹۸/۰۷/۲۸۵دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهwaste in highrise building construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۷دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهvirtual technology for building construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۱۴دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهRisks in Construction Industry۱۳۹۸/۰۷/۲۳۱۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهrisk management model for railway construction projects۱۳۹۸/۰۷/۲۳۴دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهrisk management in project management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۷دانلود فایل
12345678910...
< جدول فوق را به راست و چپ حرکت دهید >