امروز: جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

جستجو هادرسنوع جستجواستادعنوانتاریختعداد دانلودحجمدانلود
 • کارشناسی پیوسته - مدیریت (تمام گرایش ها) - اقتصاد کلان
 • کاردانی - حسابداری - اقتصاد 2- کلان
 • کارشناسی پیوسته - صنایع - اقتصاد عمومی 2
پاورپوینتشراره مجلسیاقتصاد کلان (جلسه اول)۱۳۹۹/۰۶/۲۵۳۳۸۴ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سایر مواردابوالقاسم بهرامی چگینیجزوه آشنایی با قانون اساسی۱۳۹۹/۰۶/۲۵۱۱۷۱ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پاورپوینتابوالقاسم بهرامی چگینیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(فصل یک-قسمت دوم)۱۳۹۹/۰۶/۲۴۷۲.۰۲ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
کتابابوالقاسم بهرامی چگینیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۹۹/۰۶/۲۴۷۲۲.۴۳ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پاورپوینتابوالقاسم بهرامی چگینیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(فصل اول)۱۳۹۹/۰۶/۲۴۷۴.۷۶ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - ورزش 1
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - ورزش 1
سایر مواردشیما زعفرانیورزش1(جلسه اول)۱۳۹۹/۰۶/۲۴۱۶۸۱ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - حسابداری - حسابداري ميانه 2
 • کارشناسی ناپیوسته - حسابداری - حسابداری میانه
کتابفرزاد گرامی شیرازیحسابداری میانه(صورت جریان وجه نقد)۱۳۹۹/۰۶/۲۴۸۱.۲۴ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - حسابداری - حسابداري ميانه 2
 • کارشناسی ناپیوسته - حسابداری - حسابداری میانه
کتابفرزاد گرامی شیرازیحسابداری میانه دو(تالیف کاظم نحاس)۱۳۹۹/۰۶/۲۴۱۳۶.۵۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی ارشد - مدیریت پروژه و ساخت - مديريت سيستم اطلاعاتي
پاورپوینتاحمد طالب نژادپاورپوینت مدیریت پروژه و ساخت۱۳۹۹/۰۶/۲۲۷۲ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - مهندسی پزشکی - ریاضیات مهندسی
کتابمحمدحسین درخشان علم دارلوریاضیات مهندسی(کتاب ریاضی مهندسی همراه با مثال و تمرین)۱۳۹۹/۰۶/۱۷۲۱۷۴۶ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - مهندسی پزشکی - ریاضیات مهندسی
پاورپوینتمحمدحسین درخشان علم دارلوریاضیات مهندسی(جلسه اول -کلاس آنلاین)۱۳۹۹/۰۶/۱۷۱۹۴۰۴ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - دروس عمومی - تاريخ تحليلي صدراسلام
 • کارشناسی ناپیوسته - دروس عمومی - تاریخ تحلیلی صدر اسلام
پاورپوینتخدیجه محمدیتاریخ تحلیلی صدراسلام(معرفی درس تاریخ و توضیح منبع و کتاب درسی)۱۳۹۹/۰۶/۱۵۱۷۱۰.۸۵ MBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت(جلسه هشتم-بخش دوم)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۴۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت(جلسه هشتم-بخش اول)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۲۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت (جلسه هفتم-بخش سوم)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۴۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت(جلسه هفتم-بخش دوم)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۲۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت (جلسه هفتم-بخش اول)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۲۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت (جلسه ششم)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۲۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت (جلسه پنجم-بخش دوم)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۵۰ KBدانلود فایل
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد نرم افزار تخصصي در طراحي و دوخت
 • کاردانی - طراحی دوخت - کاربرد رایانه در طراحی دوخت
فیلم آموزشیسید علی اکبر سیدیکاربرد نرم افزار تخصصی در طراحی دوخت (جلسه پنجم-بخش اول)۱۳۹۹/۰۶/۱۰۳۰ KBدانلود فایل
12345678910...
< جدول فوق را به راست و چپ حرکت دهید >