امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

جستجو هادرسنوع جستجواستادعنوانتاریختعداد دانلودحجمدانلود
  • کارشناسی پیوسته - عمران - مهندسی محیط زیست
  • کارشناسی ناپیوسته - عمران - محیط زیست
سوال امتحانمحمدمهدی پاک فطرتمهندسی محیط زیست (سوال امتحان)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۱۸۸۰ KBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - مباني بينائي کامپيوتر
فیلم آموزشیمحمد زارعمبانی بینائی کامپیوتر-پردازش تصویر با سی شارپ-خط، مستطیل تو خالی و تو پُر(جلسه سوم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۸۴۸.۰۵ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - مباني بينائي کامپيوتر
فیلم آموزشیمحمد زارعمبانی بینائی کامپیوتر-شروع پردازش تصویر با سی شارپ(جلسه دوم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۳۵۱.۳۲ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنرهاي جديد
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنرهای جدید (جلسه نهم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۰۶.۴۷ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنرهاي جديد
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنرهای جدید (جلسه هشتم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۱۶.۹۶ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنرهاي جديد
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنرهای جدید (جلسه هفتم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۰۱۲.۱۴ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنرهاي جديد
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنرهای جدید (جلسه ششم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۰۱۶.۲۹ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه دهم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۶.۳۸ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه نهم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۶.۹ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه هشتم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۱۱.۲۵ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه هفتم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۹.۴۵ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه ششم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۹.۵۹ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - ارتباط تصویری - آشنايي با هنر در تاريخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - آشنایی با هنر در تاریخ 2
  • کارشناسی پیوسته - نقاشی - نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
پاورپوینتمجید اسلمیآشنایی با هنر در تاریخ 2 (جلسه پنجم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۱۵۱۰.۱۳ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - شهرسازی - اقتصاد شهری
  • کارشناسی ناپیوسته - شهرسازی - اقتصاد شهري
پاورپوینتنگار بدیعیاقتصاد شهری (جلسه ششم-مباحث ارائه شده در کلاس آنلاین)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۵۵۶۴ KBدانلود فایل
  • کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری - شناخت و تحليل فضاي شهري
کتاباردلان افلاکیشناخت و تحلیل فضای شهری (کتاب)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۱۶.۶۱ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي
  • کارشناسی ناپیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي2
تکلیفاردلان افلاکیتنظیم شرایط محیطی (ارزیابی دوم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۳۱۶۰ KBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي
  • کارشناسی ناپیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي2
پاورپوینتاردلان افلاکیتنظیم شرایط محیطی (جلسه ششم-بخش دوم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۴۰.۱۹ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي
  • کارشناسی ناپیوسته - معماری - تنظيم شرايط محيطي2
پاورپوینتاردلان افلاکیتنظیم شرایط محیطی (جلسه ششم-بخش اول)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۴۶.۳۳ MBدانلود فایل
  • کارشناسی پیوسته - روانشناسی - روانشناسي دين
فایل صوتیعلی تهمتنروانشناسی دین (جلسه پنجم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۱۲۴.۳۳ MBدانلود فایل
  • کارشناسی ارشد - عمران سازه - روش اجزاء محدود
پاورپوینتمحمد محسن مشکسارروش اجزا محدود (جلسه نهم)۱۳۹۹/۰۳/۱۳۲۲۱.۸۹ MBدانلود فایل
12345678910...
< جدول فوق را به راست و چپ حرکت دهید >