کتاب «هنرمندان رهسپاران نور» تالیفی ارزنده از استاد برجسته و چهره ماندگار هنرهای تجسمی ایران، آقای «دکتر حبیب الله آیت اللهی» است. ایشان تا کنون بیش از 60 جلد کتاب تالیف و ترجمه نموده اند.

کتاب حاضر یکصد و ده (رمز نام مبارك حضرت امير مؤمنان علي بن ابيطالب عليه السلام است) دستور و مبانی كه برآمده از قرآن، احادیث و عرفان اسلامی است را براي تجلي نور در آثار هنرمندان حقیقت جو به ارمغان آورده است.

دستورات این کتاب می تواند معیار خوبی برای تشخیص هنر یزدانی و هنر اهریمنی بوده و هنرمند را پیرو نور و فروغ الهی سازد.